Умови згоди

Увага! Рекомендуємо прочитати текст цієї Угоди! Використання Ресурсу можливе лише за умов цієї Угоди. Якщо Ви не приймаєте умови цієї Угоди в повному обсязі, Ви не можете використати Ресурс brumo.com.ua

Дана Угода користувача (Далі – «Угода») регулює відносини між адміністрацією сайту brumo .com.ua, що називається далі — «Адміністрація», та будь-якою особою, яка відвідує (користується) сайтом www. brumo .com.ua — «Користувач».

Ця Угода є офіційною пропозицією на адресу фізичних або юридичних осіб (Користувачів), які приймають цю Угоду щодо користування сайтом brumo.com.ua та розміщення Користувачами Інформації, на умовах цієї Угоди.

Адміністрація та Користувач спільно іменуються - "Сторони", а окремо - "Сторона".

Ця Угода вважається укладеною та набуває чинності договору приєднання з моменту вчинення особою дій із закладу облікового запису (акаунту), що означають повне та беззастережне прийняття особою всіх умов цієї Угоди без будь-яких вилучень та/або обмежень.

Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що має необхідну право- та дієздатність, а також всі права та повноваження, необхідні та достатні для укладення та виконання Угоди відповідно до її умов.

1. Визначення та терміни

1.1. Сайт brumo.com.ua – це сукупність пов'язаних між собою веб-сторінок, розміщених у мережі Інтернет за унікальною адресою (URL): www.brumo.com.ua

1.2. Угода користувача – текст, опублікований в мережі Інтернет.

1.3. Оферта – формальна пропозиція деякої особи (оферента) певній особі (акцептанту), обмеженому чи необмеженому колу осіб укласти угоду (договір) із зазначенням усіх необхідних умов.

1.4. Користувач Ресурсу – будь-яка особа, яка прийняла умови цієї Угоди та здійснює доступ до Ресурсу через Інтернет.

1.5. Адміністрація – власник ресурсу brumo.com.ua, який здійснює управління Ресурсом та взаємодію з Користувачами, а також робить інші дії, пов'язані з використанням Ресурсу.

1.6. Інформація – будь-які відомості, будь-який контент, розміщені на сайті brumo.com.ua.

1.7. Обліковий запис (акаунт) — запис, що зберігається на Сайті, містить відомості, необхідні для ідентифікації Користувача при наданні доступу до Сайту, інформацію для Авторизації та обліку на Сайті. До такого запису, у тому числі належать ім'я Користувача та пароль (або інші аналогічні засоби автентифікації).

2. Предмет Угоди

2.1. Предметом Угоди є порядок використання ресурсу brumo.com.ua, у тому числі порядок використання та розміщення на ньому інформації Користувачами.

3. Реєстрація, безпека облікового запису

3.1. Реєстрація Користувача на Сайті здійснюється шляхом заповнення відповідної реєстраційної форми. При реєстрації на Сайті Користувач вводить ім'я Користувача, адресу електронної пошти та пароль, тобто. заводить обліковий запис (акаунт).

3.2. Користувач зобов'язується відобразити у реєстраційній формі достовірну, повну та точну інформацію про себе та підтримувати цю інформацію в актуальному стані.

3.3. Користувач згоден з тим, що безпека логіну та пароля безпосередньо залежить від їх складності (кількості та варіації символів).

3.4. Користувач згоден з тим, що він самостійно несе відповідальність за збереження конфіденційності логіну та паролю, пов'язаних з його особистим обліковим записом, який він використовує для доступу до ресурсу brumo.com.ua. Також Користувач погоджується з тим, що він несе виняткову відповідальність перед brumo.com.ua за всі дії, які вчинені при використанні його (Користувача) облікового запису.

3.5. У випадку, якщо Користувачеві стане відомо про будь-яке несанкціоноване використання його пароля, логіну або реквізитів особистого облікового запису.

3.6. Користувач зобов'язується не розміщувати (а у разі розміщення — самостійно нести відповідальність у повному обсязі) на ресурсі brumo.com.ua ПІБ, адреси електронної пошти та іншу особисту інформацію інших Користувачів або будь-яких третіх осіб без їхньої особистої згоди на такі дії.

3.7. Незареєстрований Користувач має право переглядати інформацію в публікаціях, новинах, статтях, але не має права залишати коментарі, а також мати доступ до закритих матеріалів (папці Free і т.д.).

3.8. Зареєстрований Користувач, який виступає як звичайний користувач, має право на перегляд інформації в публікаціях, новинах, статтях, має право залишати коментарі, а також має право завантажувати/прослуховувати інформацію в папці Free та інших папках, залежно від придбаних тренінгів, вебінарів, флешмобів тощо .

4. Права та обов'язки сторін

4.1. Права та обов'язки Адміністрації:

4.1.1 Адміністрація зобов'язується надати Користувачеві можливість цілодобового доступу на проект brumo.com.ua, а також до облікового запису останнього.

4.1.2 Інформація, що розміщується (за винятком коментарів) підлягає перевірці та модерації Адміністрацією, після чого Адміністрацією приймається рішення або на розміщення Інформації, або на відмову в її розміщенні.

4.1.3 Адміністрація зобов'язується інформувати Користувачів про зміни (доповнення) щодо умов договору-оферти.

4.1.4. Усі претензії щодо достовірності та правомочності інформації, а також претензії щодо авторських прав на інформацію пред'являються безпосередньо Користувачеві, який розмістив цю інформацію.

4.1.5. Адміністрація має право заблокувати обліковий запис Користувача у разі порушення ним правил цієї Угоди

4.2. Права та обов'язки Користувача:

4.2.1. Користувач зобов'язується дотримуватись правил цієї Угоди.

4.2.2.Користувач зобов'язується надавати достовірну інформацію про себе в процесі створення облікового запису (акаунта).

4.2.3. Користувач зобов'язується не відтворювати, не повторювати та не копіювати, не продавати і не перепродувати, а також не використовувати для будь-яких комерційних цілей будь-які частини ресурсу brumo.com.ua, крім тих випадків, коли такий дозвіл письмово надано Користувачеві brumo. com.ua.

4.2.4. Користувач зобов'язується заходити на ресурс brumo.com.ua, під своїм обліковим записом одночасно тільки з одного комп'ютера.

4.2.5. Користувач має право припинити користуватися Ресурсом brumo.com.ua, будь-якої миті. Користувач має право у будь-який момент видалити свій обліковий запис, подавши про це письмовий запит до Адміністрації brumo.com.ua.

5. Персональні дані

5.1. Розміщуючи персональні, інші дані та відомості на ресурсі www.brumo.com.ua. Користувач дає згоду на те, що адміністрація brumo.com.ua (і/або його уповноважені представники) будуть отримувати, збирати, систематизувати, накопичувати, зберігати, уточнювати (оновлювати, змінювати), використовувати та іншим чином обробляти (у тому числі в електронному вигляді) персональні дані Користувача з метою виконання Угоди.

5.2. Користувач погоджується на передачу третім особам персональних та інших даних, у тому числі для цілей їх обробки, для забезпечення функціонування ресурсу brumo.com.ua, реалізації партнерських та інших програм, за умови забезпечення brumo.com.ua щодо переданих даних режиму, аналогічного режиму, що існує на Ресурсі.

5.3. Мета обробки персональних даних Користувача полягає в наданні останньому послуг та наданні можливості використання ресурсів brumo.com.ua, проведенні рекламних кампаній, наданні таргетованої реклами, проведенні статистичних досліджень та аналізу отриманих статистичних даних, здійсненні інших дій, описаних у угоді користувача.

5.4. Обробка персональних даних Користувача здійснюється у строк з моменту реєстрації Користувача та до моменту видалення його облікового запису. Видалення облікового запису здійснюється за письмовою заявою Користувача і автоматично тягне за собою видалення облікового запису Користувача.

5.5. Користувач дає згоду на те, що brumo.com.ua надсилатиме на адресу Користувача кореспонденцію на вказану ним адресу електронної пошти, інформацію про рекламні акції, що проводяться brumo.com.ua та його партнерами, та іншу інформацію.

6. Відповідальність сторін

6.1 Адміністрація сайту гарантує, що володіє веб-сайтом brumo.com.ua на законних підставах, має право використовувати його відповідно до умов цього Договору та має всі необхідні права на розміщення інформаційних матеріалів на вказаному інтернет-сайті (Ресурсі).

6.2 Адміністрація, за допомогою модерації, стежить за коректністю розміщеної Користувачем Інформації, але при цьому не несе відповідальності за дотримання вимог законодавства, зазначених у п. 6.3. цього Договору-оферти.

6.3 Користувач несе повну відповідальність за дотримання вимог законодавства України, у тому числі законодавства про рекламу, про захист авторських та суміжних прав, про охорону товарних знаків та знаків обслуговування, але не обмежуючись перерахованим, включаючи повну відповідальність за зміст та форму матеріалів.

6.4. Користувач визнає, що відповідальність за будь-яку інформацію (у тому числі, але не обмежуючись: файли з даними, тексти тощо), до якої він може мати доступ як до частини ресурсу brumo.com.ua, несе особа, яка надала таку інформацію інформацію.

6.5. Користувач погоджується, що інформація, надана йому як частина Ресурсу brumo.com.ua може бути об'єктом інтелектуальної власності, права на який захищені та належать іншим Користувачам, партнерам або рекламодавцям, які розміщують таку інформацію на brumo.com.ua. Користувач не має права вносити зміни, передавати в оренду, передавати на умовах позики, продавати, розповсюджувати або створювати похідні роботи на основі такого Змісту (повністю або в частині), за винятком випадків, коли такі дії були письмово прямо дозволені власниками такого Змісту відповідно до умовами окремої угоди.

6.6. Стосовно текстових матеріалів (статей, публікацій, що знаходяться у вільному публічному доступі на ресурсі brumo.com.ua) допускається їх поширення за умови, що буде дане посилання на ПІБ автора, який написав текстовий матеріал.

6.7. brumo.com.ua не несе відповідальності перед Користувачем за будь-які збитки або збитки, завдані Користувачем в результаті видалення, збою або неможливості збереження будь-якого Змісту та інших комунікаційних даних, що містяться на Ресурсі brumo.com.ua або передаються через такий Ресурс.

6.8. brumo.com.ua не несе відповідальності за будь-які прямі чи опосередковані збитки, що відбулися через: використання або неможливість використання сайту або окремих сервісів; несанкціонованого доступу до комунікацій Користувача; заяви чи поведінка будь-якої третьої особи на сайті.

6.9. Положення цієї Угоди не виключають та не обмежують відповідальність brumo.com.ua за заподіяння збитків тією мірою, в якій така відповідальність не може бути виключена або її дія не може бути обмежена чинним законодавством.

6.10. brumo.com.ua не несе відповідальності за будь-яку інформацію, розміщену користувачем на ресурсі brumo.com.ua, включаючи, але не обмежуючись, інформацію, захищену авторським правом, без прямої згоди власника авторського права.

7. Порядок вирішення спорів

7.1. У разі виникнення спорів, пов'язаних із виконанням цього Договору, Сторонами буде застосовано досудовий порядок врегулювання спору. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів його буде передано Сторонами на розгляд Арбітражного суду м. Львова.

8. Зміна Умов Угоди Угоди

8.1. Зміни та доповнення до цієї Угоди, набувають чинності з моменту їх опублікування за адресою.

8.2. Користувач розуміє та погоджується з тим, що, якщо він користується Сайтом після дати внесення відповідних змін до цієї Угоди, це буде розцінюватися як факт прийняття Користувачем нової Угоди.

8.3.Користувач має право відмовитися від прийняття змін та доповнень Угоди користувача, що здійснюються Адміністрацією brumo.com.ua, що означає відмову Користувача від використання Сайту.

9. Заключні умови

9.1. З усіх питань та претензій Користувачі можуть звертатися.

9.2. Якщо з тих чи інших причин одна або кілька норм цієї Угоди є недійсною або не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність чи застосовність інших норм.

9.3. До цієї угоди застосовується законодавство України.

9.4. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем та Адміністрацією Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин із спільної діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, які прямо не передбачені Угодою.

9.5.Погоджуючись з умовами цієї Угоди, Користувач (або представник Користувача, у т.ч. фізична особа, належним чином уповноважена укласти Договір від імені Користувача) підтверджує та гарантує Адміністрації brumo.com.ua, що:

9.5.1. Користувач вкаже достовірну інформацію про себе, у тому числі під час створення облікового запису (акаунта).

9.5.2. Користувач:

- повністю ознайомився з умовами Угоди-оферти;

- повністю розуміє предмет Угоди-оферти;

— повністю розуміє значення та наслідки своїх дій щодо укладання та виконання цієї Угоди.

9.6. Угода-оферта набирає чинності з моменту згоди Користувача з умовами цього Договору (у момент створення облікового запису, облікового запису), термін дії якого не обмежений цією Угодою-офертою.